YOİHD NEDİR?

Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği (YOİHD), Yara Ostomi İnkontinans Hemşireliği’ni geliştirmek; yara, ostomi ve/veya inkontinans sorunu olan bireylere bakım veren hemşireleri desteklemek ve mesleki gelişmelerini teşvik etmek amacıyla kurulan bir hemşirelik meslek örgütüdür.

YOİHD, 2008 yılında Ankara’da kurulmuş olup, bu amaca yönelik olarak hemşirelik bakımı, eğitimi, yönetimi ve mevzuatı gibi alanlardaki faaliyetleriyle çeşitli çalışmalar yapmaktadır.

Kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi toplantılar düzenlemek; ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak; araştırma ve proje planlamak; yarışma düzenlemek; ilgili alanlarda eğitim bursları vermek; hizmetiçi eğitim programları düzenlemek; ilgili hastaların bakım alma haklarını savunmak, hasta ve yakınlarına eğitim sağlamak gibi ekinlikler tüzükle belirlenmiş olan faaliyetlerinden bir kısmıdır.