BASINÇ ÜLSERİNİ ÖNLEME GÜNÜ ETKİNLİĞİ RAPORU - 2017-

BASINÇ ÜLSERİNİ ÖNLEME GÜNÜ ETKİNLİĞİ RAPORU - 2017- Dünya Basınç Ülseri Önleme Günü için Kasım 2017 de , Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği tarafından basınç ülserini durdurmaya yönelik dokümanlar (hasta klavuzu, tıbbi araç ilişkili basınç yarası önleme uygulamaları kartı, afiş, evre kartı ) hazırlanmıştır. Bu etkinlikler kapsamında; basınç ülserlerine ilişkin farkındalığı artırmaya yönelik poster ve broşür dağıtımı, basınç ülseri evrelerinin kliniklere asılması, bilgilendirme toplantıları, kurumsal web sistemlerinde, hastane elektronik veri tabanı sistemlerinde basınç ülserlerine dikkat çekilmesi, konferanslar, paneller, vb. etkinlikler düzenlenmiştir.

Yara Ostomi İnkontinans Hemşireliği Derneği olarak Basınç Ülseri Durdurma Günü etkinliklerine katkı veren tüm meslektaşlarımıza gönülden teşekkür ederiz…

Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği tarafından, ‘DÜNYA BASINÇ ÜLSERİ ÖNLEME GÜNÜ ETKİNLİĞİ’ Kasım 2017’de 52 kurum katılımı ile gerçekleşmiştir.