BASINÇ ÜLSERİNİ ÖNLEME GÜNÜ ETKİNLİĞİ RAPORU 2016

BASINÇ ÜLSERİNİ ÖNLEME GÜNÜ ETKİNLİĞİ RAPORU - 2016 -

Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği, Kasım 2016’da Ankara Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Ankara Ulus Devlet Hastanesi, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi, Haydarpaşa Sultan Abdülhamit Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi, Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, Koç Üniversitesi Hastanesi, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Ordu Devlet Hastanesi, Adıyaman Besni Devlet Hastanesi, Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Konya Beyhekim Devlet Hastanesi, Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi, Isparta Devlet Hastanesi, Konya Numune Hastanesi, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi, Polatlı Devlet Hastanesi, Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi, Yıldırım Beyazıt Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi, Uzun Mehmet Göğüs Ve Meslek Hastalıkları Hastanesi gibi ülkemizin birçok ilinde Basınç Ülseri Önleme günü etkinlikleri gerçekleştirmiştir. YOİHD basınç ülserini durdurmaya yönelik dokümanlar (Broşürler, kimlikler, posterler) geliştirmiştir. Bu etkinlikler kapsamında; basınç ülserlerine ilişkin farkındalığı artırmaya yönelik poster ve broşür dağıtımı, basınç ülseri evrelerinin kliniklere asılması, bilgilendirme toplantıları, kurumsal web sistemlerinde, hastane elektronik veri tabanı sistemlerinde basınç ülserlerine dikkat çekilmesi, konferanslar, paneller, vb. etkinlikler düzenlenmiştir.

Yara Ostomi İnkontinans Hemşireliği Derneği olarak Basınç Ülseri Durdurma Günü etkinliklerine katkı veren tüm meslektaşlarımıza gönülden teşekkür ederiz…

YOİHD Yönetim Kurulu

Dökümanlar