5TH CONGRESS OF WORLD UNİON OF WOUND HEALİNG SOCİETİES, 25-29 EYLÜL 2016, FLORANSA - İTALYA

Derneğimiz tarafından yapılan Basınç Ülseri Nokta Prevelans Çalışması 5th Congress of WUWHS'da Dernek Başkanımız Prof. Dr. Ayişe KARADAĞ tarafından poster olarak sunulmuştur. Türkiye'nin en büyük örneklemli çalışmasının sonuçlarına kongre web sayfasındaki Kongre Özet Kitabından ulaşılabilir.

Kongre web sayfası: http://www.wuwhs2016.com/

Dökümanlar