ULUSAL BASINÇ ÜLSERİ ÖNLEME PROJESİ BAŞLATILMIŞTIR.

Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği, 2013 yılı içerisinde "Ulusal Basınç Ülseri Önleme Projesi" dahilinde iki ayrı eğitim ve basınç ülseri nokta prevelans çalışması düzenlemiştir. 17 Ocak 2013 tarihinde TOBB ETÜ Hastanesi Hemşirelik Direktörlüğü işbirliği ve 14 Şubat 2013 tarihinde Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü işbirliği ile "Basınç Ülseri Önleme" eğitimleri yapılmıştır. Bu eğitimlere katılan hemşireler ile 2014 yılı içerisinde Türkiye'de değişik illerde 13 ayrı hastanede nokta prevalans çalışmaları yapılmıştır.