GENEL KURUL DUYURUSU

GENEL KURUL DUYURUSU

YARA OSTOMİ İNKONTİNANS HEMŞİRELERİ DERNEĞİ

GENEL KURUL DUYURUSU

Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri’nin Değerli Üyeleri;

Derneğimizin 5.Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Ekim 2021 Perşembe günü saat 12.30-13.30 arasında Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde; katılan üyelerimizle 2. toplantı 5 Kasım 2021 Cuma günü saat 12.30-13.30 arasında aynı yerde yapılacaktır. Bütün üyelerimizin katılımı önemle rica olunur. Bütün üyelerimizin katılımı önemle rica olunur.

Genel Kurul Gündemi

1. Açılış ve saygı duruşu

2. Divan Kurulunun seçimi

3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, tartışılması ve onaylanması

4. Mali raporun okunması, tartışılması ve onaylanması

5. Denetim Kurulu raporunun okunması, tartışılması ve onaylanması

6. Yeni dönem çalışma program ile tahmini bütçenin okunarak oylanması

7. Yeni dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi

8. Dilek ve temenniler

9. Kapanış.

Prof. Dr. Zehra GÖÇMEN BAYKARA

Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı