DÜNYA OSTOMİLİLER GÜNÜ

DÜNYA OSTOMİLİLER GÜNÜ

OSTOMİ, KALİTELİ YAŞAMAYA ENGEL BİR DURUM DEĞİLDİR!

Boşaltım amaçlı ostomiler/stomalar; kanser, travma, inflamatuvar bağırsak hastalıkları, tıkanıklıklar vb nedenlerle sindirim sistemi veya üriner sistemin karın duvarından dışarı açılarak ağızlaştırılmasıdır. Stomalı kişiler, idrar ve dışkılarını normal yoldan değil karınlarına açılmış olan ostomi adındaki bu kanaldan dışarı atmak durumundadırlar. Stomalı kişiler dışkı veya idrar kontrollerini sağlayamadıkları için ostomilerinin üzerine torba takılmaktadır. Organ ve fonksiyon kaybı yaşayan bu bireyler, birçok fiziksel, psikolojik, sosyal sorunlar yaşayabilmektedir.

Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği (YOİHD) stomalı kişilerin sorunları ile bahşetmelerine yardımcı olmak, onların bakım, eğitim, danışmanlık hizmeti almaları amacıyla stoma ve yara bakım ünitelerinin yaygınlaştırılması için çalışmalarda bulunmaktır. YOİHD, Yara Ostomi İnkontinans Hemşireliği’ni geliştirmek; yara, ostomi ve/veya inkontinans sorunu olan bireylere bakım veren hemşireleri desteklemek ve mesleki gelişmelerini teşvik etmek amacıyla kurulan bir hemşirelik meslek örgütüdür. YOİHD, 2008 yılında Ankara’da kurulmuş olup, bu amaca yönelik olarak hemşirelik bakımı, eğitimi, yönetimi ve mevzuatı gibi alanlardaki faaliyetleriyle çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Kronik yarası, ostomisi (ağızlaştırma), dışkı ya da idrar inkontinansı (kaçırması) olan bireylerin bakım alma hakkını savunur, yaşam kalitesini artırmak amacıyla hastalara, onların ailelerine ve topluma yönelik etkinlikler (eğitim, danışmanlık, halk toplantıları, TV-Radyo programları vb.) düzenler, bu amaçla planlanan etkinliklere katılır.

Dünyada her yıl ekim ayında bir gün “Ostomi Farkındalık Günü” olarak kutlanmaktadır. Ülkemizde 20.000’den fazla ostomili birey olduğu tahmin edilmektedir. YOİHD 2008 yılından bu yana “Ostomililer Günü Etkinlikleri” düzenlenmektedir. Böylece YOİHD stomalı kişilerin yalnız olmadıklarını, stomalı kişinin ve ailesin stomayla yaşamda karşılaşabilecekleri güçlüklerde destek olacağını, stomalı kişilerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını, toplumu bilinçlendirmeye yönelik etkinliklerini devam ettireceğini hissettirmeye çalışmaktadır. Bizler stoma ve yara bakım hemşireleri olarak kurumlarımızda, bulunduğumuz şehirlerde, “Ostomi Farkındalık Günü” etkinlikleri düzenleyerek stomalı bireyler ve yaşamlarına yönelik farkındalık oluşturabiliriz. Stomalı bireylerin yaşamlarını en yakından takip edenler ve sorunları ile baş etmelerinde bazen ailelerinden bile daha yakın olan bizler istersek toplumu bilinçlendirmede de başarılı olabiliriz!

Biz, istersek yaparız!

Doç. Dr. Zehra Göçmen Baykara

Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği

Yönetim Kurulu