GENEL KURUL DUYURUSU

YARA OSTOMİ İNKONTİNANS HEMŞİRELERİ DERNEĞİ

GENEL KURUL DUYURUSU

Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri’nin Değerli Üyeleri;

Derneğimizin 4.Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25 Mayıs 2018 Cuma günü saat 12.30’da Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi E Blok 9.Kat 5 nolu derslikte yapılacaktır.

Bütün üyelerimizin katılımı önemle rica olunur.

Genel Kurul Gündemi

1. Açılış ve saygı duruşu

2. Divan Kurulunun seçimi

3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, tartışılması ve onaylanması

4. Mali raporun okunması, tartışılması ve onaylanması

5. Denetim Kurulu raporunun okunması, tartışılması ve onaylanması

6. Yeni dönem çalışma program ile tahmini bütçenin okunarak oylanması

7. Yeni dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi

8. Dilek ve temenniler

9. Kapanış.

Prof. Dr. Ayişe Karadağ

Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı