IX. KOLOREKTAL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ

IX. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi

DAVET

Değerli Meslektaşlarım,

“IX. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi”, 16-20 Mayıs 2017 tarihleri arasında, Antalya-Belek Regnum Carya Otel’de, “XVI. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi” ile eş zamanlı yapılacaktır.

Dünyada yarım asırdan fazla süredir özel dal hemşireliği olarak başlayan kolorektal cerrahi hemşireliği, ülkemizde son on yılda gittikçe artan oranda ilgi görmüş ve hızlı bir gelişme kaydetmiştir. Bu özel alanın gelişmesinde iki yılda bir düzenlenen Kongremizin etkisi büyüktür. Kongre programı’nda; Kolorektal Cerrahi Hemşireliği, Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği, kanıta dayalı bakım, tedavi ve rehabilitasyon yaklaşımları ve etik ile ilgili konular uzmanları tarafından sunulacaktır. Programın içeriğini oluşturan en güncel bilgiler ve yaklaşımlar; konferans, panel, kurs ve vaka yönetimi oturumlarında kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır. Konferans ve panellerde; güncel bilgiler, vaka yönetimi oturumlarında ise klinik alana dönük pratik bilgiler ve uygulamalar paylaşılacaktır. Kurs programları; genel cerrahi, kolorektal cerrahi, stomaterapi ünitesi, yoğun bakım ünitesi ve cerrahi onkoloji birimlerinde çalışan hemşirelerin derinlemesine bilgi ve beceriye ihtiyaç duydukları konuları kapsayacak ve etkileşime izin verecek şekilde planlanmıştır. Ayrıca bu alanda yapılan araştırmaların tartışılacağı serbest bildiri oturumları ve poster sunumları programın bilimsel içeriğini güçlendirecektir. Meslektaşlarımızın motivasyonunu sağlayarak hemşirelik bakımında kanıt oluşturmaya teşvik etmek amacı ile bildiri ve poster ödülleri verilecektir.

Alanında uzman pek çok ulusal konuşmacımızın yanı sıra yurt dışından davetli konuşmacılar da kongremize katkı vereceklerdir.

Kongrede; bilgi, deneyim ve sorunlarımızı paylaşmak ve ülkemizde özel dal hemşireliğin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla katılımlarınızı bekleriz...

IX. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi’nde buluşmak üzere düzenleme kurulu adına saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Ayişe KARADAĞ

IX. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi Başkanı

Detaylı bilgi için;

http://tkrcd2017.org/index.html