2021 DÜNYA BASINÇ YARALANMALARINI DURDURMA GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

2021 DÜNYA BASINÇ YARALANMALARINI DURDURMA GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

Basınç Yaralanmaları, hastalar, bakım vericiler, sağlık bakım sistemi ve toplum için ağır bir yüktür. Ulusal Basınç Yaralanması Danışma Paneli tarafından dünya çapında, ülkemizde de Derneğimiz tarafından düzenlenen 18 Kasım Dünya Basınç Yaralanmalarını Durdurma Günü etkinliği kapsamında basınç yaralanmalarını durdurmaya yönelik dokümanlar (hasta klavuzu, tıbbi araç ilişkili basınç yarası önleme uygulamaları kartı, afiş, evrelendirme kartı) Türkçeleştirilmiş ve toplam 47 kurumda farkındalığı artırmaya yönelik poster ve broşür dağıtımı, basınç yaralanması evrelerinin kliniklere asılması, bilgilendirme toplantıları, kurumsal web sistemlerinde, hastane elektronik veri tabanı sistemlerinde basınç ülserlerine dikkat çekilmesi, konferanslar, paneller, vb. etkinlikler düzenlenmiştir.

Yara Ostomi İnkontinans Hemşireliği Derneği olarak Basınç Yaralanmalarını Durdurma Günü etkinliklerine katkı veren tüm meslektaşlarımıza gönülden teşekkür ederiz…

Dökümanlar